Natuwa ako sa pewter na ito ng nakita ko kaya ilang ulit ko syang kinuhanan ng litrato.  Sabi ng may-ari ay hango daw ang karakter na ito sa pelikulang “Harry Potter”.  Totoo nga kaya? ~oOo~ I got interested with this pewter when it was displayed and I took so many photos of it.  According to the owner, the design is patterned after the movie Harry Potter.  Is that true? Marami pa mula sa ibang litratista ng LP!Read More →

Taken at a Pewter factory in KL, Malaysia, 2005 (Tin) (Father’s Hands. These hands do not only work to support the family. They also cradle their babies to sleep. They also feed. They embrace. They love.) ~~@~~ Ang kamay ng mga ama. Hindi lamang naghahanap-buhay para sa pamilya. Nagpapatulog rin ng mga anak. Nagpapakain. Yumayakap. Nagmamahal. –Read More →