Ito ay kuha ko sa Singapore ilang taon na ang nakakaraan.  Chinese New Year noon at halos lahat ng lugar, mula mga shopping malls at kainan ay may nakalagay na ginintuang buddha. ~oOo~ This was taken in Singapore a few years ago.  It was Chinese New Year and almost all the establishments, from shopping malls to restaurants have a golden Buddha displayed in their premises.  It is said to bring good fortune. —Read More →