Ng matataas na lugar. Ako po ay isang “duwag” pagdating sa matataas na lugar. Mabuti na lang na ang monorail na ito ay maikli lamang at madali rin kaming nakababa sa patag. Ito ay kuha sa Tagaytay Highlands nung 2005. ~oOo~ Heights. I am a coward when it comes to heights. It was good that the monorail ride is short thus we were back on the grounds in no time. This was taken in Tagaytay Highlands, Philippines in 2005. —Read More →