Sa paghahanap ko ng litrato ay nakita ko itong nag-iisang bulaklak na kinuhanan ko sa isang park ilang buwan na ang nakakaraan.  Naisip kong iwanang may kulay ang bulaklak habang ang lahat ay itim at puti.  Sana ay maibigan ninyo ang aking lahok. Maligayang LP! ~oOo~ While looking through my photo files in search for an entry to this week’s Litratong Pinoy, I saw this photo with a little yellow flower from one of our visits to the park.  To be in line with this week’s theme, which is black and white, I changed the grass to mono color and left the flower as itRead More →

Ito ay kuha ko sa Singapore ilang taon na ang nakakaraan.  Chinese New Year noon at halos lahat ng lugar, mula mga shopping malls at kainan ay may nakalagay na ginintuang buddha. ~oOo~ This was taken in Singapore a few years ago.  It was Chinese New Year and almost all the establishments, from shopping malls to restaurants have a golden Buddha displayed in their premises.  It is said to bring good fortune. —Read More →

Natuwa ako sa pewter na ito ng nakita ko kaya ilang ulit ko syang kinuhanan ng litrato.  Sabi ng may-ari ay hango daw ang karakter na ito sa pelikulang “Harry Potter”.  Totoo nga kaya? ~oOo~ I got interested with this pewter when it was displayed and I took so many photos of it.  According to the owner, the design is patterned after the movie Harry Potter.  Is that true? Marami pa mula sa ibang litratista ng LP!Read More →

Naghahanap ako ng tanso o bakal na gawa sa ‘reddish metal’ nang maalala ko ang litratong kuha ko noong 2005 na halos kulay tanso. Maligayang Huwebes! ~oOo~ I was looking for a subject made of copper or ‘reddish metal’ when I remembered this photo that I took in 2005 that represents a Copper colored Sky. Happy Thursday!Read More →

Ng matataas na lugar. Ako po ay isang “duwag” pagdating sa matataas na lugar. Mabuti na lang na ang monorail na ito ay maikli lamang at madali rin kaming nakababa sa patag. Ito ay kuha sa Tagaytay Highlands nung 2005. ~oOo~ Heights. I am a coward when it comes to heights. It was good that the monorail ride is short thus we were back on the grounds in no time. This was taken in Tagaytay Highlands, Philippines in 2005. —Read More →

(Kung hindi dahil sa tema natin ngayong linggong ito, hindi ko malalaman na kaunti lamang ang litrato ko na kuha sa may dagat. Malamang, pupuntahan namin ang maraming beach dito sa Sydney pagdating ng tag-araw sa Disyembre! Ang litratong ito ay kuha sa Carrs Bush Reserve sa Sydney. Napansin ko ang mga ibon na parang nakatitig ng matagal sa kawalan na di alintana ang malakas na hangin at ang mga batang naglalaro sa paligid.) If not for this week’s theme, I would not have gone through all my online albums and realize how few my beach photos are. This calls for a major beach hoppingRead More →

(Ang cyclone na ito ay “simulation” lamang na makikita sa Discovery Centre sa Singapore. Bagaman nakamamangha ang luntiang kulay habang patuloy ang pag-ikot ng tubig, mababatid rin natin kung gaano kalakas na kalamidad ito.) This cyclone simulation can be found at Singapore’s Discovery Centre. Even though I was in awe of the bright green color produced by the whirling water, I realized how strong and powerful a calamity this is. —Read More →

Ayon sa http://www.tagalog-dictionary.com: slender slender adj. 1 long and thin, slim, not plump: balingkinitan, patpatin 2 slight, scanty: kaunti, kakaunti, munti, bahagya, babahagya, maliit, mahina Ito po ang timbang ko noong ako ay dalaga pa. Ang timbangan na ito ay matatagpuan sa Discovery Centre, Singapore. –Read More →

(This yummy ice cream flavor is called Chocnut. Originating from the very popular chocolate candy in the Philippines bearing the same name. Its creamy, peanut-buttery taste just makes you come back for another serving and another and another. The original chocnut flavored ice cream can be found at Uva restaurant in Makati (not sure if they have other brances in Manila). Selecta, a commercial ice cream brand, joined the bandwagon and is now selling their own version of this yummy treat. But I tell you, nothing compares to the original.) Ang ice cream na ito ay Chocnut flavor. Galing ito sa isang sikat ng tsokolateRead More →

Taken at a Pewter factory in KL, Malaysia, 2005 (Tin) (Father’s Hands. These hands do not only work to support the family. They also cradle their babies to sleep. They also feed. They embrace. They love.) ~~@~~ Ang kamay ng mga ama. Hindi lamang naghahanap-buhay para sa pamilya. Nagpapatulog rin ng mga anak. Nagpapakain. Yumayakap. Nagmamahal. –Read More →